Laatste Nieuws & Vacatures

Uit de gemeente Rheden

Noodhulpbureau SUN maakt zich zorgen over ZZP’ers en ondernemers gemeente Rheden

Noodhulpbureau SUN maakt zich zorgen over ZZP’ers en ondernemers gemeente Rheden

GEMEENTE RHEDEN – Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) vreest dat veel kleine ondernemers en ZZP’ers ernstig zijn getroffen door de Coronacrisis, maar geen hulp zoeken, vinden of krijgen bij hun financiële problemen. Ondanks de ruimhartige regelingen die door de Rijksoverheid in het leven geroepen zijn, zijn er nog altijd ondernemers die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Juist die ondernemers kan SUN Rheden wellicht helpen. Via een particulier fonds, heeft SUN een ruime gift ontvangen om inwoners – dus nadrukkelijk ook ondernemers – die zich in een benarde financiële positie bevinden als gevolg van de Corona-crisis, te ondersteunen.

In het ‘voor-het-nieuwe-normaal tijdperk’ ondersteunde het noodhulpbureau jaarlijks al zo’n 150 inwoners van Rheden die in financiële problemen zijn geraakt. Velen lukt het niet meer om wekelijkse boodschappen te doen, een defect huishoudelijk apparaat te vervangen, basis woninginrichting of kleding te kopen, een identiteitsbewijs aan te vragen.

Veel mensen verdwalen ook in het woud van regels en waar andere loketten gesloten blijven, kan SUN wellicht helpen. Ondanks alle alarmerende berichten over ondernemers die hun omzet hebben zien verdampen, heeft SUN sinds het uitbreken van de Corona-pandemie, nog nauwelijks aanvragen van deze groep ontvangen. En daarover maakt SUN zich zorgen.

SUN onderhoudt intensief contact met de gemeente, hulpverlenende organisaties en in het kader van de Corona-pandemie, de Kamer van Koophandel. Zij zijn het die namens een inwoner hulp aanvragen bij SUN of weten de goede weg naar een hulpverlener. Als de juiste informatie is aangeleverd (via het digitale formulier op www.sunrheden.nl) door de hulpverlener of een betrokken ambtenaar, dan kan er indien nodig binnen 2 x 24 uur op de aanvraag worden beslist. SUN Rheden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Rheden, maar wilt u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen.

Bron: Rheden nieuws.nl


Afdrukken   E-mailadres