Organisaties

Als maatschappelijke organisatie, (semi)overheid en fondsen is het soms erg lastig om inwoners te bereiken of input te krijgen waar mensen mee zitten. Er is een gebrek aan projectcoördinatoren of aan een goed netwerk.

Hoe zou het zijn als de burgerparticipatie wordt bevorderd, dat projecten lokaal worden aanbesteed en uitgevoerd en dat er échte verbinding en vertrouwen is tussen inwoners, ondernemers en overheid?

Lokaal Rheden is dé verbinder tussen inwoners, ondernemers en organisaties. Wij hebben een groot netwerk en ervaren projectcoördinatoren die de expertise hebben om initiatieven/projecten te initiëren en te coördineren.

Lokaal Rheden wil samen maatschappelijke vraagstukken oplossen voor een duurzame toekomst en de lokale economie stimuleren. Wij kunnen mensen doorverwijzen naar organisaties, organisaties koppelen aan ondernemers en ondernemers aan inwoners. En zo krijgt iedereen de juiste hulp van de juiste mensen.

Heeft uw organisatie bemiddeling/ coördinatie nodig voor een project? Of bent u geïnteresseerd om een project (mede) te financieren? Neem contact op! 

MAEX Lokaal Rheden is aangemeld bij MAEX. MAEX versterkt de impacteconomie met verschillende tools voor maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemingen, fondsen, bedrijven en overheden.

MAEX geeft inzicht in de impact van Lokaal Rheden op de maatschappij en de Sustainable Development Goals via de Social Handprint. De Social Handprint meet de bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Lokaal Rheden richt zich op 4 pijlers: ondernemers & zzp’ers, duurzaamheid, sociaal maatschappelijk en werkgelegenheid. Deze thema's zijn met elkaar verweven. Werken vanuit vertrouwen en eigen kracht; wij zijn de inwoners en staan hiertussen. Op dit moment zitten wij in de doorgroeifase. Onze indicatie van impactwaarde zit voor 2022 op € 20.000,-

Image
Image